„Śląskie. Zawodowcy” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Autor: OFERTA EDUKACYJNA
cze 29

„Śląskie. Zawodowcy” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Ambrze realizowany jest projekt pn. „Śląskie. Zawodowcy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie.