Co musisz wiedzieć o BDO, czyli bazie danych odpadowych?
Autor: PRAWO
kwi 04

Co musisz wiedzieć o BDO, czyli bazie danych odpadowych?

Od 1 stycznia 2020 każde przedsiębiorstwo, które wytwarza odpady inne niż komunalne, ma obowiązek wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO). BDO to specjalny rejestr gromadzący podmioty wprowadzające do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Rejestr BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, wszystkie podmioty gospodarujące odpadami (oprócz odpadów komunalnych) zobowiązane są do prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Jakie odpady podlegają ewidencji?

Według ustawy obowiązkiem wpisu objęte są podmioty, które:

 – wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

 – wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 – producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które także muszą prowadzić taką ewidencję. Do tego grona zaliczają się również przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie i udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż artykułów drogeryjnych najczęściej powstającymi odpadami są:

– opakowania z papieru i tektury;

– opakowania z tworzyw sztucznych;

– opakowania wielomateriałowe;

– zmieszane odpady opakowaniowe.

Kto nie podlega ewidencji BDO?

Obowiązku prowadzenia ewidencji BDO odpadów nie dotyczą:

– osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

– podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów.

– wytwórcy odpadów komunalnych;

Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne i nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów. 

Należy pamiętać, że podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów są obowiązani uzyskać wpis do rejestru BDO.

Odpady „wspólne” i „po usługowe”

A kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu? W takiej sytuacji odpowiedzialność za wytworzone odpady przechodzi na jednego z nich lub osobę wynajmującą lokal. A to oznacza przeniesienie wszystkich obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy pisemnej.

Warto również pamiętać, że odpady powstające w wyniku usługi, są własnością usługodawcy i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego ich zagospodarowania, np. w przypadku wymiany oświetlenia. O ile przedsiębiorstwo zleciło usługę innej firmie, a nie wykonało jej samodzielnie.

Gdzie można składać wnioski?

Wniosek do rejestru BDO można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Marszałkowskim,

– listownie,

– elektronicznie.

Najwygodniejszą formą jest składnie wniosku drogą elektroniczną. Należy go złożyć przy użyciu rejestrowego formularza, który jest dostępny na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl

W przypadku wątpliwości, czy firma podlega pod rejestrację BDO, należy wypełnić ankietę na stronie bdo.mos.gov.pl/ankieta/

Wpis powinien być dokonany przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Termin na dokonanie wpisu wynosi 30 dni pod warunkiem, że składany wniosek jest kompletny i bezbłędny.